Keuringen

Paarden kunnen worden aangeboden voor stamboekopname vanaf het jaar dat zij drie worden. Dit is alleen mogelijk voor leden.

De hengstenkeuring vindt ieder jaar plaats medio april, alle hengsten waarmee gedekt wordt binnen ons stamboek dienen te verschijnen op de hengtenkeuring. Zij worden dan gecontroleerd op afstamming middels DNA, veterinair gecontroleerd en gescoord middels een lineair scoringsformulier.
De merriekeuring vindt ieder jaar plaats in augustus. 
Een merrie kan stamboek worden opgenomen middels een veterinaire thuiskeuring door een PROK-arts of erkende paardendierenarts. Of door het verschijnen op de merriekeuring, daar zal zij veterinair gecontroleerd worden en lineair gescoord.

Jeugdkeuring
Medio juni vindt jaarlijks de jeugdkeuring voor één en tweejarige Minipaarden plaats.  

Veulenkeuring
Deze wordt samen met de merriekeuring eind augustus gehouden.
Veulens dienen bij de moeder aan de voet getoond te worden.

Stamboekopname of thuiskeuring NMPRS merries (in Nederland)
Een veterinaire stamboekopname aan huis, volgens het keuringsprotocol van het NMPRS (alleen mogelijk voor vrouwelijke dieren) kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het NMPRS. De keurende dierenarts behoort een PROK- of erkend paardendierenarts te zijn. De aanvraag hiervoor kan uitsluitend via het NMPRS lopen. U stuurt het paspoort naar het secretariaat samen met een begeleidend schrijven met de contactgegevens van de dierenarts waar u de merrie door wilt laten keuren. Het secretariaat vraagt de keuring voor u aan. Alle hier aan verbonden kosten zijn voor de aanvrager.
Een lijst met erkende PROK-, paardendierenartsen of erkende keuringsdierenarts Paard vindt u in de database van PE-veterinair.
Mogelijk staan niet alle erkende paardendierenartsen in de lijst. Twijfelt u, neem dan contact op met het secretariaat van het NMPRS. Zij kunnen controleren of de door u gewenste dierenarts een erkende paardendierenarts is.

Stamboekopname of thuiskeuring NMPRS merries (in België)
Ook voor Belgische leden bestaat de mogelijkheid een stamboekopname of thuiskeuring voor een merrie te laten verzorgen. Dit kan door de eerder genoemde PROK-dierenartsen of een in België erkend paardendierenarts. Voor erkende paardendierenartsen kunt u hier klikken.
Kijk goed of de door u gewenste dierenarts ook paardendierenarts is. Het figuur 
moet donker zijn weergegeven. Dien vervolgens de aanvraag in via het secretariaat van het NMPRS.
Het kantoor neemt altijd contact op met de dierenarts of ze bevoegd zijn om veterinaire te keuren.
Om een thuiskeuring aan te vragen moet u het paspoort van de merrie opsturen naar het secretariaat en doorgeven door welke dierenarts u de merrie wilt laten keuren. U ontvangt een factuur en na betaling worden de betreffende formulieren naar de dierenarts verzonden. Na de veterinaire thuiskeuring moet u het volledig ingevulde veterinaire rapport naar kantoor sturen. Het secretariaat verwerkt de stamboekopname in het paspoort en stuurt het paspoort retour.