Over het NMPRS
 

In 1993 hebben vijf mensen de hoofden bij elkaar gestoken om een nieuw stamboek op te richten voor het creëren van het Nederlands Minipaard. Het uitgangspunt was dat alle rassen en bloedlijnen tot een uiterste stokmaat van 1.06 meter ingezet konden worden mits zij veterinair in orde en getest waren. Dit hield in dat er veel hengsten en merries uit diverse stamboeken ingezet konden worden om bloedspreiding en type te bewerkstelligen en een ruime keuze te geven aan de leden om deel te nemen of te kiezen binnen dit programma. Ook dieren waarvan de papieren verloren waren gegaan konden een start maken bij het NMPRS. De paardjes werden opgesplitst in “minimaat” (t/m 86 cm) en “kleine-maat” (87 t/m 106 cm). Nu in “minimaat” (t/m 86 cm), “kleine-maat” (87 t/m 95 cm) en “grote-maat” (96 t/m 106 cm).

In 1995 is de ingediende aanvraag voor een erkend stamboekorganisatie beoordeeld door het toenmalige Ministerie van Landbouw en werd het NMPRS erkend als moederstamboek voor miniatuurpaarden in Nederland en Europa. Tot aan de dag van vandaag mag het NMPRS nog steeds deze twee benamingen gebruiken.

Over de jaren heen is het beleid en selectie programma steeds scherper bijgesteld om tot gewenste resultaten te komen, het gestelde doel, het “Nederlands Minipaard” afgekort NMP.

In 2023 bestaat het stamboek 30 jaar en doordat er over de jaren heen zoveel dieren ingezet konden worden, zijn de huidige paardjes het gestelde fokdoel in 1993 heel dicht genaderd.

Het NMPRS op dit momentHet NMPRS bestaat ondertussen 30 jaar en heeft een ledenbestand dat schommelt tussen de 400 en 500 leden. Op het moment van schrijven staan er ruim 34.000 paardjes geregistreerd binnen het stamboek. In totaal is er een database van ruim 70.000 paardjes.

Jaarlijks worden er drie keuringen, een show en één of meerdere clinics georganiseerd, veelal op vaste data:

o Hengstenkeuring, eerste zaterdag in april (nakeuring hengsten zes weken na hengstenkeuring)

o Merriekeuring, laatste zaterdag van augustus

o Enter en Twenterkeuring, tweede zaterdag in juni

o NMPRS Zomershow, eerste zaterdag in juli

o Clinics in voor en/of najaar, afhankelijk van onderwerp

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en vergadert vier tot zes maal per jaar. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door twee bestuursleden en de voorzitter. Twee maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Eén eind mei gelijktijdig met de nakeuring van de hengsten en één eind november. Leden worden tussentijds door middel van een magazine en een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Het Minimagazine verschijnt tweemaal per jaar en de digitale nieuwsbrief wanneer er behoefte toe is.

Alle administratieve handelingen, uitgifte van paspoorten, ledenmutaties, redactie van het Minimagazine enzovoort, worden verricht op het stamboekkantoor. Hier werken twee werknemers drie dagen per week. Tevens wordt hier de database van het stamboek bijgehouden. Buiten het stamboekkantoor zijn er chippers/controleurs en vrijwilligers actief.