Het NMPRS Bestuur
 

Voorzitter: de heer B.J. Koel
Penningmeester: de heer G.L. Janssen
Secretaris: mevrouw C.J.F. van Dommelen
Algemeen bestuurslid: mevrouw J.M. Jansen
Algemeen bestuurslid: mevrouw A.H. Schoemaker